Thursday, 21 February 2013

Membina Ayat Mudah

Murid-murid Tahun 3 belajar membina ayat mudah menggunakan modul LINUS Tahun 3.

Saya membekalkan murid dengan kad perkataan yang telah dipelajari oleh mereka sebelum ini. Murid dikehendaki menyusun kad perkataan ini menjadi sebuah ayat mudah yang sempurna. Alhamdulillah, pada hari ini murid dapat membuat aktiviti ini dengan baik.

Aktiviti mengikat kad perkataan ini menggunakan tali tidak dapat dijalankan kerana saya terlupa membawa tali. Aktiviti tersebut digantikan dengan setiap murid memegang kad perkataan dan beratur bagi mendapatkan susunan ayat yang sempurna.

No comments:

Post a Comment